Tågläge - ankommande och avgående tåg

Trafikplats: exkludera SL: Tydal Systems Twitter: @Tagexperterna
Data från Trafikverket.

Ankommande

Tåg Från Tid Ber. Spår Pos

Avgående

Tåg Till Tid Ber. Spår Pos